נעמי אסיא ושות', משרד עורכי דין
עורכי פטנטים ונוטריונים
Naomi Assia & Co., Law Offices
Patent Attorneys and Notaries

 

 
הגנת הפרטיות
 
ככל ששימוש באמצעים טכנולוגיים הופך לחלק עיקרי בפעילויות היומיומיות שלנו, מיטשטשים גבולות הפרטיות שלנו כיחידים והסכנה כי תיפגע פרטיותנו גדלה אופן משמעותי.
 
האינטרנט, הרשתות חברתיות ופיתוח אמצעים המאפשרים התחקות ומעקב מרחוק, מגדילים את הסכנה לפגיעה בפרטיות. הפרט מצוי תחת הרגשה מתמדת כי בכל רגע נתון הוא עלול למצוא את ענייניו הפרטיים חשופים לעיני כל ואלו יהפכו, שלא על פי בחירתו, לנחלת הכלל.
 
מצב זה מחדד את הצורך בהגנה על זכויות היסוד של האדם, כגון זכותו לפרטיות ואכיפתה על ידי רשויות החוק.
 
בישראל, חוק הגנת הפרטיות התשמ"א משנת 1981 עוסק בשני תחומים עיקריים השלובים זה בזה. פרטיותו של אדם, אופן הפגיעה בה והסעדים להם הוא זכאי בגין הפגיעה וכן הסדרה של נושא מאגרי המידע הדיגיטאליים והגדרת אופן הטיפול בהם.
 
משרדנו מייעץ מזה שנים למספר תאגידים מובילים במשק הישראלי בנושא הגנת הפרטיות ומאגרי מידע ועוה"ד נעמי אסיא משמשת כנציגת ארגון בינ"ל המקדם חקיקה ורגולציה בתחום, בארץ ובעולם, והתאמה של הדין הישראלי לדין הזר. 

 

נגישות