חיקויים מסחריים- הידועים גם כמוצרים מזוייפים

מה חיקוי מסחרי?

 חיקוי מסחרי הוא פעולה שנעשית לקידום מכירת  מוצר שהוא העתק ללא רשות מבעלי המוצר המקורי - כאילו היה המוצר המקורי. מוצרים מזויפים מיוצרים לרוב מתוך כוונה לנצל את ערכו הרב יותר של המוצר המקורי. חיקויים או זיופים נעשים בנוגע  למטבעות, מסמכים יחד עם חיקויים של אומנות, ביגוד, תוכנה, סמני מסחר רשומים ומותגים אחרים.

במקרה של חיקוי טובין, זיופים עלולים להוביל גם להפרת פטנטים וסימנים מסחריים.

סעדים בתחום דיני קניין רוחני בגין זיופים:

בכלים המשפטיים הקיימים – כנגד חיקוים מסחריים, נכללים בין השאר חוק זכויות היוצרים, חוק העיצובים, פקודת הפטנטים ופקודת סימני המסחר.

בנוסף, לחוק עוולות מסחריות תשנ"ז -1999 - כלים נוספים כנגד זיופים שניתן להפעיל במקרה בו אף אחד מהחוקים הנ"ל אינו מתאים. לדוגמא - זיוף של מוצר מוגן בפטנט, שנמכר תחת סימן מסחרי מוגן, יעניק לבעליו סעדים שהוגדרו על פי חוק הפטנטים ופקודת סימני המסחר וכן באמצעות חוק עוולות מסחריות, ובכך הוא מוסיף סעדים נוספים במקרים של זיופים, בהם אין לתובע זכויות על פי החוקים האחרים שהוזכרו.

חוק עוולות מסחריות מגדיר גניבת עין כדלקמן:

" 1.   (א)  לא יגרום עוסק לכך שנכס שהוא מוכר או שירות שהוא נותן, ייחשבו בטעות כנכס או כשירות של עוסק אחר או כנכס או כשירות שיש להם קשר לעוסק אחר.

        (ב)  שימוש של עוסק בשמו בתום לב, לשם מכירת נכס או מתן שירות, לא ייחשב כשלעצמו גניבת עין."

מדוע לבחור במשרד נעמי אסיא ושות', משרד עורכי דין – עורכי פטנטים ונוטריונים

במשרדינו, , הצוותים המשפטיים המנוסים שלנו המצוידים בידע, ניסיון ובמיומנויות הנדרשות, מספקים ללקוח את הכלים והשירותים המתאימים, היעילים והמעשיים ביותר, למניעת חיקויים מסחריים (זיופים) נגד עצמם ונגד רכושם על פי החוק.

 אנו מסייעים ללקוחותינו כדלקמן:

1.  יצירת קשר עם מחלקות משטרה רלוונטיות

2.  הפעלת שירותי חקירה

3.  הגשת תביעות- כולל עתירות למתן צווי מניעה

4.  הוראת תפיסת טובין מזויפים במכס.

5.  ייעוץ ללקוחות –כיצד למזער את הסיכונים ואת הנזקים מזיופים.

ניוזלטר
ניוזלטר

accessibility