נעמי אסיא ושות', משרד עורכי דין
עורכי פטנטים ונוטריונים
Naomi Assia & Co., Law Offices
Patent Attorneys and Notaries

חיקויים מסחריים


ייצור ו/או מכירה שלא תחת רישיון של טובין הנחזה להיות מוצר מקורי של יצרן בעל מוניטין מהווה למעשה חיקוי מסחרי.

החיקוי המסחרי יכול ויהיה באיכות גבוהה אשר תקשה על הצרכן להבחין כי אין מדובר למעשה במוצר המקורי  וייתכן כי החיקוי המסחרי יהיה בעל איכות ירודה ויימכר במחיר נמוך באופן משמעותי ממחירו של המוצר המקורי, אך בכל זאת יכיל סממנים של המוצר המקורי, כגון סימן המסחר של היצרן המקורי.

חיקוי מסחרי יכול להפר את זכויותיו של היצרן המקורי הן מבחינת הפרה של זכויות היוצרים של אותו יצרן במוצרים שלו, הפרה של המדגם הרשום על שם היצרן וכן אף להוות עוולה מסחרית ברת פיצוי.

בעבר הלא רחוק זכתה מדינת ישראל להיכלל תחת "הרשימה השחורה" של ארגון הסחר הפדרלי האמריקאי (FTC) לאור העובדה שחיקויים מסחריים נמכרו בחנויות ובשווקים באין מפריע, אולם בשנים האחרונות, החלו היצרנים המקוריים לפעול ביתר שאת לאכיפת זכויותיהם באופן שהביא לצמצום התופעה וכפועל יוצא, השתנה מעמדה של ישראל הן בעיני מוסדות הממשל האמריקאי והן בעיניהן של חברות בינ"ל בעלות שם, אשר פחות ופחות מהססות לייצא את מוצריהן למדינת ישראל.

משרד נעמי אסיא ושות' פועל כבר למעלה משני עשורים בשמן של מספר חברות בינ"ל בעלות מוניטין וכן בשמן של חברות ישראליות לאכיפת זכויותיהן במוצרים המקוריים אשר יוצרו על ידן, בין אם מדובר במוצרי הלבשה, מוצרי תוכנה, צעצועים, תקליטורי שמע ועוד כהנה וכהנה מוצרים.

המשרד הינו עתיר ניסיון בליטיגציה בתחום החיקויים המסחריים וכן בהבאת המחלוקת לכדי פשרה מושכלת עוד בטרם יינקטו הליכים משפטיים, אשר חוסכת לכלל הצדדים לסכסוך את המשאבים והזמן בניהול הליכים ארוכים וסבוכים. 

נגישות