פטנטים

מהו פטנט?

פטנט כהגדרתו בסעיף 49 לחוק הפטנטים, התשכ"ז -1967 מעניק לבעל בעל אמצאה ראויה פטנט, בעל זכויות: " (א)  בעל פטנט זכאי למנוע כל אדם זולתו מנצל בלי רשותו או שלא כדין את האמצאה שניתן עליה הפטנט, בין בדרך המוגדרת בתביעות ובין בדרך דומה לכך שיש בה, לנוכח המוגדר באותן התביעות, עיקר האמצאה שהוא נושא הפטנט...".

פטנט מוגבל לתקופה שאינה ניתנת להארכה, של 20 שנה.ההגנה טריטוריאלית, כך שהענקת זכויות  לבעלים של המצאה הראויה לרישום פטנט,  היא רק בנוגע לאותה טריטוריה.

מהי אמצאה ?

סעיף 3 לחוק הפטנטים מגדיר אמצאה כשירת פטנט : " אמצאה, בין שהיא מוצר ובין שהיא תהליך בכל תחום טכנולוגי, שהיא חדשה, מועילה, ניתנת לשימוש תעשייתי ויש בה התקדמות המצאתית – היא אמצאה כשירת פטנט ".

מהי מטרת הפטנט ותפקידו?

פטנט מייצג את דרכו של המחוקק (במדינות רבות) לאזן בין הצורך להגן על מוצר או שירות הכולל חדשנות טכנולוגית נגד שימוש בלתי מורשה של אחרים(ובכך גם לתגמל את הממציאים), לבין הצורך לאפשר את זרימת ההמצאות של השוק החופשי, על מנת לאפשר את השימוש בהם כחלק מהידע האנושי המצטבר, לטובת הכלל.

למה לבחור לנו עבור הצרכים שלך פטנט?

במשרד עורכי הדין ועורכי הפטנטים , נעמי אסיא ושות ', לצוותינו המנוסה במחלקת הפטנטים, הכישורים והיכולות לספק את החזון האסטרטגי, התמיכה היצירתית והמעקב המקצועי, כדי להגן בהצלחה ולקדם את המצאות הלקוחות שלנו

שירותינו כוללים:

א.כתיבת בקשות פטנטים - )סוגים שונים ובשלבים שונים של הרישום- provisional, utility, design, and PCT)

ב. ניהול, הערכת שווי ורישוי של פטנטים או פורטפוליו של פטנטים.

ג. בדיקת תוקף, טיפול בהפרה או באכיפה של פטנטים - ייעוץ וסיוע ללקוחות בבחירת הנתיב הרלוונטי הטוב ביותר להשגתם.

ד. התנגדויות גם במשרדים בחו"ל וכן תביעות לפסילת פטנטים – באמצעות הצוות המקצועי של המשרד ובשיתוף עם יועץ עמית, בתחומי שיפוט אחרים ברחבי העולם.

ה. ניסוח והגשת בקשות לרישום פטנטים בארץ ובמדינות אחרות.

ו. הגשת בקשות פטנטים בינלאומיות לפי הסכם לשיתוף פעולה בפטנטים-  (PCT), כולל הגשת בקשות בשלב הלאומי.

ז. ניתוח של ידע (פרסום) קודם, פטנטים, בקשות פטנט - הן למטרות התקפיות והן למטרות הגנה.

ח. ניהול ורישוי תיקי פטנטים ועד לטיפול בהפרה או אכיפה של פטנטים וניהול ליטגציה בישראל ובחו"ל.

ניוזלטר
ניוזלטר

accessibility