נעמי אסיא ושות', משרד עורכי דין
עורכי פטנטים ונוטריונים
Naomi Assia & Co., Law Offices
Patent Attorneys and Notaries

עדכון שיעורי ההפרה בהתאם לצו ההרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק (פנסיית חובה) (פברואר 2012)

ביום 1.1.2008 נכנס לתוקפו צו ההרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק, אשר ההסדר על פיו זכה לכינוי "פנסיית חובה". בהתאם לצו, הרי ששיעורי ההפרשות שמפרישים המעביד והעובד לתגמולים ולפיצויים הולכים וגדלים בהדרגה מידי שנה, עד לשנת 2013.
 
בחודש ינואר 2012 חל עדכון נוסף בשיעורי ההפרשות. אלה שיעורי ההפרשות המעודכנים:
 
  • הפרשת מעביד לפיצויים: 4.18% מן השכר.
 
  • הפרשת מעביד לתגמולים - 4.16% מהשכר.
 
  • הפרשת עובד לתגמולים - 4.16% מהשכר.
 
  
למידע נוסף על צו ההרחבה לעניין פנסיית חובה, לחץ כאן.

accessibility