נעמי אסיא ושות', משרד עורכי דין
עורכי פטנטים ונוטריונים
Naomi Assia & Co., Law Offices
Patent Attorneys and Notaries

Contact

נעמי אסיא ושות' משרד עורכי דין
עורכי פטנטים ונוטריון
רחוב הברזל 32
רמת החייל
תל-אביב 69710
Naomi Assia & Co. Law Offices
Patent Attorneys and Notary 32 Habarzel St.
Ramat - Hachayal
Tel - Aviv 69710
ISRAEL
טלפון - 6444808 03
Tel: +972 3 6444808
פקס - 6444818 03
Fax: +972 3 6444818
'שעות עבודה : א' - ה
Working Hours : Sun - Thu 09:00-18:30

accessibility